Beata Jaszczak

Wystawa rysunku i malarstwa

 

 
Tytuł wystawy INTIMAARTI... jest neologizmem powstałym ze skojarzenia pojęcia intymność z art - angielskim odpowiednikiem słowa sztuka. Kończący wyraz spójnik "i" wraz z wielokropkiem wskazuje na obszar niedopowiedzeń, niedomówień, ale też stanowi zapowiedź kontynuacji, daje nadzieję na ciąg dalszy, sugerując, że coś za chwilę nastąpi. 
Słowo INTIMAARTI fenomenalnie oddaje charakter twórczości prezentowanej na wystawie, która ukazuje intymność rozumianą jako bliskość polegającą na podejmowaniu prób zbliżenia się do siebie, zrozumienia siebie, swojej cielesności i duchowości w kontekście relacji z najbliższymi. Intymne sprawy osobiste oznaczają tu nie tylko nagość, sferę życia seksualnego, ale też przeżycia osobiste na przestrzeni życia. Cielesność zostaje przetransformowana w socjologiczny wymiar relacji międzyludzkich, pobudzających autorefleksję w sposób ciągły, nie dający się zatrzymać.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.